İlimizde İlk Hizmet Kooperatifi Kuruldu

Dar Gelirli Vatandaşlarımızın Önünü Kooperatifler Açıyor
 
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı bir ilke daha imza atarak yeni bir tür kooperatif olan 
HİZMET KOOPERATİFİ ile ekonomiyi canlandırıyor. 
 
Bakan Yazıcı; 
Geçimini yalnızca fiziki emeğe dayalı olarak sağlayan ve gelir düzeyi bakımından alt gruplarda yer alan vatandaşların gelirlerini maksimize etmek ve kendi işlerinin patronu olmalarını sağlamak amacıyla istihdam kapısı açacak Hizmet Kooperatifi Anasözleşmesini hizmete sunduk.
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanarak 17 Ekim 2012’de Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın kamuoyuna tanıttığı Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planında belirlenen hedefler birer birer hayata geçiriliyor.

Kooperatifler Sektörlere Alternatif Çözümler Sunuyor
Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ile yakalanan ivme ile kooperatifçiliğin yeni sektörlerde açılımı noktasındaki çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Dayanışma ve yardımlaşma ilkeleri ekseninde ortaklarına eşit oy ve demokratik katılım imkânı sağlayan  kooperatiflerin önemi artık daha iyi kavranıyor, bu nedenle kooperatifleşme her alana yayılıyor. 

Hizmet Kooperatifi Neler Getiriyor?
Bu anlayışla yeni bir kooperatif modeli olan Hizmet Kooperatifleri Anasözleşmesi 2014 yılı başında tarafımdan Onaylanarak yürürlüğe girmiştir.
Hizmet Kooperatifi ile hizmet sektöründe iş arayan emek işçileri bir araya gelerek iş imkânları oluşturup kendi işlerinin patronu oluyor.  Özellikle kentlerde temizlik işçisi, veya başka sektörlerde hizmetler sunan işsizler kendi işlerinin patronu olarak bu hizmetlerini sunabilecek.
Bu kooperatifler özellikle dar gelir gruplarını istihdam etmek amacıyla kurulacak ve bir anlamda özel sektöre istihdam sağlama imkânı getiriyor.
İstihdam imkânı sağlamasının yanı sıra, ortaklarının hizmet üretimi alanlarında mesleki beceri ve yeterlilik eğitimi hizmetleri sağlayacak, bireysel hizmetleriyle ilgili iş edinmeleri amacıyla danışmanlık hizmeti verecek ve mesleki eğitim programlarına yönelik programları sağlayacaktır.

Dar gelirli vatandaşın can simidi: Hizmet Kooperatifleri
İstihdamı artıracak hizmet kooperatifinin bir diğer amacı ortaklarının kreş ihtiyaçlarını karşılamak olacaktır. Ortaklarının 0-6 yaş grubu çocuklarının bakımı ve eğitimi için mahalle yuvaları, çocuk oyun odaları açacaktır. Çocukların sağlığı, gelişimi ve bakımı için sağlık üniteleri, oyun ve spor alanları, kültür sanat üniteleri kuracaktır. Çocuklara yönelik ilgili her çeşit araç, gereç, besin maddeleri ihtiyaçlarını giderecek, bunlarla ilgili satış yerleri sağlayacaktır.
Geçimini yalnızca fiziki emeğe dayalı idame ettiren vatandaşlarımızı hizmet kooperatifleri çatısı altında buluşmaya davet ediyoruz. Bu konuda vatandaşlarımızın Bakanlığımıza müracaat etmeleri yeterlidir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.