Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı Hızla Hayata Geçiriliyor

Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı’nda yer alan 7 stratejik hedeften biri olan “Uluslararası Fonlar ile Avrupa Birliği (AB) programlarından ve kaynaklarından Kooperatif ve Üst Kuruluşlarının Faydalanabilmesi Amacıyla Proje Üretme Kapasitelerinin Artırılması” doğrultusunda AB metodolojisine göre proje hazırlanması eğitimi 19-20 Kasım 2013 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirildi.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü ile Avrupa Birliği Bakanlığı işbirliğiyle düzenlenen eğitime; Fiskobirlik, Tariş Pamuk Tarım Satış Kooperatifleri Birliği, Tariş İncir Tarım Satış Kooperatifleri Birliği, Gülbirlik, Antbirlik, Trakyabirlik, Çukobirlik, Kozabirlik, Tiftikbirlik, Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifleri Birliği, Karadenizbirlik, Marmarabirlik, Türk Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Merkez Birliği, Tüm Eczacı Kooperatifleri Birliği, Eskişehir ve Civarı Tüketim Kooperatifleri Birliği temsilcileri ile Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü temsilcilerinden oluşan yaklaşık 40 kişi katıldı.

Avrupa Birliği Bakanlığı uzmanları tarafından, AB hibe programları, proje döngüsü yönetimi, proje hazırlama teknikleri konularında 2 günlük eğitim sürecinde uygulamalı grup çalışmaları da yapıldı.

2 günlük yoğun eğitim sonrası kooperatifçilere katılım belgesi verildi.