Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun

Tüketicinin korunması hakkında kanun 28.11.2013 tarihli Rasmi Gazetede Yayımlanmıştır. Kanun Yayımı tarihinden itibaren 6 ay içinde yürülüğe girecektir.